Algemene voorwaarden

Zodra het inschrijvingsformulier verzonden is, is de inschrijving definitief.

Annulatie is enkel mogelijk tot vijftien kalenderdagen voor het event en geschiedt via een geschreven bericht naar de organisatoren.

In geval van annulatie worden administratieve kosten van 20 euro toegepast. Annulatie buiten de hierboven vermelde voorwaarden en no show (wat dan ook de reden) geven geen recht op terugbetaling van de inschrijvingsprijs.

De inschrijvingsprijs dient binnen de 5 dagen na ontvangst van het factuur betaald te worden. Het factuur wordt per e-mail naar de (in de inschrijvinsformulier vermelde) contactpersoon verstuurd. Bij laattijdige inschrijving mag de organisator een betalingsbewijs eisen bij de registratie van de ploeg, de dag van het event.

Indien het event niet kan doorgaan omwille van uitzonderlijke omstandigheden die buiten de wil staan van de organisator, wordt de inschrijvingsprijs niet terugbetaald.

Deelname aan de wedstrijd vereist een goede gezondheid. Deelnemers lopen onder eigen verantwoordelijkheid. Indien de potentiële deelnemer twijfels zou hebben omtrent zijn gezondheid dient hij preventief een geneesheer te raadplegen.

De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of het stelen van persoonlijke goederen behorende tot de deelnemers.

De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden enkel gebruikt voor de organisatie van het event zelf. (GDPR)

Door hun deelname aan het event aanvaarden de deelnemers dat de foto’s dat van hen  worden getrokken zonder vergoeding gebruikt kunnen worden, onder meer voor de promotie van het event en van andere gelijkaardige door P&L initiatives of door Fitter&Fitter georganiseerde events.

De deelname aan een door P&L initiatives bvba georganiseerde activiteit houdt, door de eenvoudige ondertekening van het inschrijvingsformulier, in:

1. dat de ondertekenaar en de personen voor wie hij handelt afzien van enig aanspraak tov de bvba P&L initiatives;

2. dat de ondertekenaar en de personen voor wie hij handelt de bvba P&L initiatives waarborgen tegen enige beroep uitgeoefend door derden met betrekking tot de georganiseerde activiteit.

De BVBA P&L initiatives ziet af van alle aansprakelijkheid voor enig vorm van schade die een deelnemer aan een door de bvba P&L initiatives georganiseerde activiteit zou oplopen.