IDEWE

Capture d’écran 2014-09-23 à 16.54.45
Initiatieven rond duurzaamheid

1) Oprichting van een Ecoteam

Binnen het bedrijf werd een ecoteam opgericht bestaande uit de verantwoordelijke facilitaire dienst, de verantwoordelijke bouwen & gebouwen, en de verantwoordelijke milieu.

Dit team :

-heeft samen met een aantal collega’s deelgenomen aan een proefproject “e-positief rijden” (zuinig en veilig rijden);

-heeft ervoor gezorgd dat in al onze regionale vestigingen de nodige afvalbakken voorzien werden voor gescheiden ophaling van PMD;

-zorgt voor de opvolging van het energie- en waterverbruik in al onze regionale vestigingen (hierdoor is men een ernstig waterlek op het spoor gekomen tussen onze twee gebouwen te Haasrode); ook werd in elk regionaal kantoor een medewerker aangesteld (huismeester) om water- en energieverbruik te registreren en om als aanspreekpunt te fungeren voor milieuvragen in de regio’s;

-wordt mee betrokken bij de verdere vergroening van het wagenpark.

2) Gebouwen

a) Nieuwbouw

-Groep IDEWE heeft in Haasrode een nieuw laag-energetisch gebouw (energiepeil E60) in gebruik genomen.

-Dit resultaat werd bereikt door doorgedreven isolatie, warmterecuperatie in ventilatie, luchtdicht bouwen, zonnewering, en plaatsing van zonnepanelen (80 panelen van 250 Wp). De totale capaciteit aan zonnepanelen neemt hierdoor met ongeveer 50% toe.

-Ongeveer de helft van het nieuwe gebouw werd voorzien van een groendak.

-Tegelijkertijd werden twee nieuwe fietsenstallingen gebouwd waarvan één is voorzien van laadpunten voor elektrische fietsen.

b) Verbouwing bestaand gebouw (Interleuvenlaan 58/1)

-De stookinstallatie die ongeveer 20 jaar oud was wordt vervangen door nieuwe condensatieketels.

-Er wordt een systeem van energierecuperatie voorzien in de ventilatiesystemen van de nieuwe opleidingslokalen.

-Maximale vervanging van de bestaande verlichting door LED-verlichting.

3) Bedrijfswagens

Om het gebruik van bedrijfswagens terug te dringen betalen we, ook voor medewerkers die over een bedrijfswagen beschikken, de kosten van openbaar vervoer terug voor professionele verplaatsingen.

Groep IDEWE heeft een wagenpark van 469 personenwagens, onderverdeeld in verschillende categorieën. Onze medewerkers die in aanmerking komen voor een bedrijfswagen hebben de keuze uit een “short-list”.

Jaar na jaar worden we strenger m.b.t. de maximale CO2-uitstoot van de wagens die op de short-list voorkomen.

Dit heeft ertoe geleid dat op 4 jaar tijd de gemiddelde CO2-uitstoot van onze nieuw bestelde wagens gezakt is van 121g/km naar 107g/km.

Capture d’écran 2014-09-23 à 16.56.52Capture d’écran 2014-09-23 à 16.57.02

Capture d’écran 2014-09-23 à 16.57.11