Zero Emissie Wedstrijd

PrintBedrijven innoveren steeds. Ze zijn zich vaak bewust van hun maatschappelijke veantwoordelijkheid en zijn meer en meer begaan met de impact op het milieu van de eigen activiteit. Milieuvriendelijke initiatieven ontstaan overal , ook in de bedrijfswereld, en dragen bij tot een betere samenleving. Deze dynamiek sluit perfect aan bij de doelstellingen van Leuven Klimaatneutraal 2030 vzw (zero netto CO2-uitstoot tegen 2030). Als organisator van RESEARCHRUN™ willen wij, met onze partners Lampiris en Natuurpunt, deze evolutie ondersteunen met de Zero Emissie Wedstrijd. Laat ons weten welk initiatief uw bedrijf neemt voor het milieu ; wij maken uw project bekend in de media van RESEARCHRUN™ en van Leuven Klimaatneutraal 2030 vzw. De 2 beste projecten worden bekroond met een milieuprijs!

Zie hier de ingediende dossiers:

 Het doel:  bedrijven aanzetten om

1/ Initiatieven te nemen rond duurzaamheid

2/ Bestaande of nieuwe initiatieven meer kenbaar te maken (good practices)

 Wie ? Bedrijven die deelnemen aan RESEARCHRUN™

 Wat ? Bedrijfsinitiatieven rond duurzaamheid

 Voorbeelden:

 • Energieverbruik gebouwen
 • Energieverbruik industriële processen
 • Verplaatsingen van het personeel
 • Eigen logistiek
 • CO2 verslindende reizen
 • Verkleinde milieu-impact door samenwerking met andere bedrijven (parkmanagement, …)
 • Sensibilisatie werknemers
 • Gezondheid en well being op het werk
 • Biodiversiteit op eigen perceel
 • Afvalbeheer
 • Voeding
 • enz.

Het initiatief moet opgestart zijn tussen 1 sept 2013 en 31 augustus 2014

 U voegt een korte beschrijving van het initiatief, de betrokken werknemers, het proces en de beoogde effecten.

De kandidatuur dient ten laatste 2 weken voor het event ingediend te worden via een e-mail naar michael@researchrun.be (Michaël Lucas – 0478 56 35 34)

 Publicatie van de initiatieven door researchrun.be en Leuven Klimaatneutraal 2030.

Selectie door een comité met LKN2030 vzw – Natuurpunt – Lampiris

Selectiecriteria:

 • Beoogde positieve impact op het milieu (ondermeer op CO2-uitstoot)
 • Originaliteit / innovativiteit
 • Multipliceerbaarheid naar andere bedrijven toe
 • Verankering van het initiatief in het bedrijfsbeleid (duurzaamheid van het initiatief in de tijd)
 • Betrokkenheid van de werknemers

Prijs:

ekr8_logo_cmykDe 2 laureaten krijgen gedurende 15 dagen (oktober 2014)  gratis een “duurzame testkaravaan” in gebruik, via en dankzij onze partner ekr8.  De “duurzame testkaravaan” bestaat uit: