LKN 2030 innoveert met Klimaat Straat

Leuven Klimaatneutraal 2030 nam met enkele van haar partners en veel overtuiging deel aan de eerste editie van de klimaatstraat die de start-en-finish-strook van ResearchRun mocht flankeren.

We zagen er een oceaan aan jonge, dynamische Leuvense werknemers met een mooi gevoel voor teamspirit. Met zicht op heel wat straffe, lopende pilootprojecten binnen de thema’s gebouwen, hernieuwbare energie en mobiliteit, en dit onder de vlag van Leuven Klimaatneutraal 2030, spraken we velen van deze sympathieke deelnemers aan. Op die manier konden we een eerste inschatting maken naar het potentieel van deze trajecten voor de vertegenwoordigde bedrijven. Nu kunnen we gericht en samen met deze bedrijven mee evolueren naar een veerkrachtige en slimme toekomst voor Leuven, waarin onze welvaart wordt veiliggesteld. We kijken uit naar die nieuwe partnerships en vanzelfsprekend ook naar.. een volgende editie van ResearchRun, hopelijk met even mooi weer, een even bruisende opkomst en een even lekkere, duurzame catering!